Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Tan

Em đã khóc khi biết anh lừa dối
Vì một người anh nỡ bỏ rơi em
Nhưng  em sẽ chỉ khóc một lần thôi
Bởi đời em đâu chỉ có mỗi anh .

Sao anh không nói cho em biết
Rằng cha anh phản đối chuyện chúng ta
Lại giữ lại một mình anh chịu đựng
Anh như vậy em đau lắm biết không.