Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Tan

Em đã khóc khi biết anh lừa dối
Vì một người anh nỡ bỏ rơi em
Nhưng  em sẽ chỉ khóc một lần thôi
Bởi đời em đâu chỉ có mỗi anh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét